Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali skazanego, który kilka godzin wcześniej oddalił się z zatrudnienia poza inną jednostką penitencjarną.

Wszystko zaczęło się 18 stycznia 2024 r. kiedy podróżująca pociągiem funkcjonariuszka świdnickiego aresztu zauważyła mężczyznę ubranego w odzież więzienną, który zasiadał kilka rzędów siedzeń przed nią. Bezzwłocznie poinfoirmowała o tym dowódcę zmiany oraz kierownika ochrony aresztu. Jak się okazało był to osadzony, który dokonał samowolnego oddalenia się z miejsca zatrudnienia poza terenem innej jednostki penitencjarnej. Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy na stacji kolejowej w Świebodzicach do pociągu wszedł patrol Policji, który przy udziale funkcjonariuszki Aresztu Śledczego w Świdnicy dokonał zatrzymania osadzonego.

Zaangażowanie funkcjonariuszki Służby Więziennej w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli, w dniu wolnym od służby, zostało nagrodzone przez przełożonych. Funkcjonariuszka za wzorową służbę i jednocześnie przejawianą inicjatywę oraz zaangażowanie, które z kolei bezpośrednio przyczyniło się do zatrzymania więźnia została wyróżniona przez dyrektora jednostki oraz dyrektora okręgowego krótkoterminowymi urlopamami wypoczynkowymi.

Wspomniane działanie stanowi jednocześnie dobitny przykład wzorowej współpracy pomiędzy miejscową Służbą Więzienną, a Policją. Warto jednocześnie zaznaczyć, że służby te przez cały czas działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli, czego wymiernym wynikiem są chociażby takie działania. 

mł. chor. Hubert Ludwiczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej