W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Kariera w mundurze”, w której oprócz Służby Więziennej udział wzięli przedstawiciele takich służb jak: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja oraz Straż Miejska.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Kariera w mundurze”, w której oprócz Służby Więziennej udział wzięli przedstawiciele takich służb jak: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja oraz Straż Miejska. Uczestnicy spotkania, a zwłaszcza uczniowie oraz nauczyciele ze szkół powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego mieli szansę bezpośredniego kontaktu z mundurowymi, mogli uzyskać informacje o możliwościach służby w samej Służbie Więziennej. Ponadto w spotkaniu brali również przedstawiciele wojewódzkiego jak i Powiatowych Urzędów Pracy.
Konferencja pt. „Kariera w mundurze” miała na celu przybliżenie wiedzy na temat specyfiki służby i możliwości podjęcia jej w zawodach „mundurowych”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu przy ul. Rynek 6.  
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, do których była adresowana. Podczas konferencji przedstawiciele Aresztu Śledczego w Świdnicy mjr Szczepan Palmowski oraz  mjr Marzena Jaśkiewicz zapoznawali ze specyfiką służby w Służbie Więziennej oraz zachęcali do wstąpienia w szeregi. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z wymaganiami jakie należy spełnić żeby zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz przedstawiali procedurę kwalifikacyjną wstąpienia w nasze szeregi. Była to także doskonała okazja, aby porozmawiać  z pozostałymi przedstawicielami służb mundurowych na temat specyfiki ich pracy, problemami oraz sposobem radzenia sobie z nowo postawionymi wyzwaniami.
Rekrutacja do służby w Służbie Więziennej odbywa się w sposób ciągły, zatem wszyscy chętni mogą składać w każdym terminie osobiście w Areszcie Śledczym w Świdnicy lub za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: dk_swidnica@sw.gov.pl Szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając strony internetowe https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj  lub dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu stacjonarnego 74 854 93 12 lub numer telefonu komórkowego 508 956 236. 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej