W październiku 2023 r. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu uczestniczyli w lekcjach poświęconych zagadnieniom prawnym, które zrealizowali na terenie jednostki penitencjarnej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Edukacyjny wymiar programu

Zajęcia były częścią projektu realizowanego przez Służbę Więzienną w związku z programem dedykowanym młodzieży szkolnej „W służbie prawu”. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy przybliżyli młodzieży zagadnienia związane m.in. z prawem karnym i kodeksem wykroczeń. Jednocześnie wskazali na potrzebę przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu penitencjarnego. Ponadto podczas lekcji w areszcie uczniowie dowiedzieli się, czym w ogóle jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, z uwzględnieniem definicji występku, przestępstwa i zbrodni. Uczniowie nauczyli się m.in odróżniać zbrodnie od występku.

Praca w Służbie Więziennej

Dodatkowo prowadzący przedstawili zadania Służby Więziennej oraz możliwości jakie daje kariera zawodowa w tej formacji. Podczas spotkań, uczniowie poznali również pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapoznali się z zasadami rekrutacji, usłyszeli jakie są możliwości rozwoju oraz jakie przywileje niesie wybór tej ścieżki kariery.

Z kolei po zajęciach teoretycznych przedstawiciele liceum wałbrzyskiego mogli zobaczyć funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas codziennych zadań. Ponadto uczniowie zobaczyli również pomieszczenia i przestrzenie aresztu, w których na co dzień wykonywana jest kara pozbawienia wolności i środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Prewencja

Wspomniany projekt "W służbie prawu" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez budowanie świadomości prawnej i obywatelskiej młodzieży. Obecnie cieszy się on dużą popularnością, a IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu to już kolejna szkoła, która wzięła udział w tym projekcie.

W trakcie wizyty na terenie aresztu uczniowie mieli okazję poznać warunki odbywania kary pozbawienia wolności wchodząc do celi, sali widzeń, czy na pole spacerowe. Ponadto młodzież dowiedziała się m.in jak wygląda rozkład dnia osadzonego.

W świetle opinii nauczycieli, którzy uczestniczyli w programie, wraz z uczniami, realizowane działania stanowią cenną lekcję wychowawczą w zakresie prewencji przestępstw, ponieważ podczas zajęć są poruszane cenne treści z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Ponadto uczniowie mają możliwość bezpośredniego spojrzenia na warunki odbywania kary, stanowiące konsekwencje popełnianych wykroczeń lub przestępstw. Jednocześnie podobne lekcje stanowią jedną z nielicznych okoliczności przyjrzenia się pracy penitencjarnej kadry Służby Więziennej, co stanowi szczególnie wartościowe doświadczenie, zarówno w zakresie prewencji przestępstw, jak i potencjalnego zainteresowania pracą w tej formacji mundurowej.

mjr Bartłomiej Perlak

mł. chor. Hubert Ludwiczak


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej