W ostatnich dniach na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy uczniowie czwartej klasy Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych wzięli udział w zajęciach realizowanych w Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”

Zajęcia w areszcie śledczym

W zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy wzięło udział 20 - uczniów czwartej klasy Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, którzy po raz pierwszy w swoim życiu przekroczyli przekroczyło bramy jednostki penitencjnej, ale wyłącznie w związku z udziałem w zajęciach profilaktycznych i edukacyjnych. Zajęcia zostały zorganizowane w świetlicy jednostki.

Edukacja i Profilaktyka

Jak mówi znana łacińska maksyma Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), a zatem aby jednak postępować zgodnie z prawem i w myśl jego zapisów młodzi uczniowie, w trakcie niecodziennej lekcji poznali podstawowe zasady prawa. W trakcie nieco ponad 2 godzinnych zajęć dowiedzieli się między innymi czym jest przestępstwo i wykroczenie. Ponadto poznali różne zasady egzekucji praworządnych zachowań w Polsce oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa.

Wizytacja aresztu

Dodatkowo uczniowie zapoznali się z zasadami wykonywania kary oraz zadaniami Służby Więziennej, w tym głównie w obszarze resocjalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Sporą atrakcją była wizytacja jednostki, podczas której uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda cela, spacerniak, czy więzienna biblioteka. Ponadto zobaczyli jak w praktyce są realizowane obowiązki Służby Więziennej.

„W służbie prawu”

Projekt „W służbie prawu” ukierunkowany jest na szeroko rozumianą prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem.

Został on opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dopasowany do poszczególnych kategorii wiekowych uczestników zajęć. Głównym celem jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy właśnie z  zakresu prawa, w tym przede wszystkim karnego oraz uświadomienie konsekwencji jakie grożą tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Działania te mają charakter prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Służba Więzienna

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania formacji związane właśnie z edukację prawną młodzieży realizowaną w celu prewencji przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Niemniej jednak podobne zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy prowadzili już od co najmniej kilku lat. Co ważne każdorazowo zajęcia są prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy formacji, którzy posiadają nie tylko duży zakres wiedzy dotyczący penitencjarystyki i kryminologii, ale także dużą praktykę. W świdnickim areszcie najczęściej zajęcia są prowadzone przez kierownika działu penitencjarnego i kierownika działu ochrony, ale także i psychologów oraz dowódców zmian.  

Niebawem już maju odbędą się kolejne lekcje tego typu w jednostce, w których wezmą udział kolejne placówki szkolne.

mjr Bartłomiej Perlak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej