11 września 2023 r. w szeregi Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy wstąpiły kolejne 2 nowe funkcjonariuszki, spośród których jedna będzie wykonywała zadania w dziale ochrony, a druga w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowe funkcjonariuszki przed przystąpieniem do służby, zgodnie z rotą, uroczyście ślubowały m.in. rzetelnie wykonywać powierzone zadania funkcjonariusza Służby Więziennej, przestrzegając przy tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa. Jednak, aby mogły one w pełni wykonywać swoje zadania, w pierwszej kolejności muszą przejść cykl szkoleń, podczas których zostaną przeszkolone m.in. z zasad użycia broni palnej i stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowo pierwsze pół roku służby będzie to dla nich czas spędzony w strukturach działu ochrony, dzięki czemu poznają zasady funkcjonowania jednostki penitencjarną oraz zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto zgodnie z obowiązującą Ustawą o Służbie Więziennej pierwsze dwa lata będą stanowiły dla nich okres przygotowawczy, podczas którego będą musiały wykazać przydatność do pełnienia obowiązków służbowych.

Po okresie adaptacji zawodowej jedna funkcjonariuszka pozostanie w strukturach działu ochrony, który bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo jednostki i ochronę społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw. Natomiast druga będzie zajmowała się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, w odniesieniu zarówno do funkcjonariuszy pełniących służbę w areszcie, ale także i zatrudnionych skazanych.

Niebawem jednostkę zasilą kolejni kandydaci, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacyjny i oczekują jedynie na termin włączenia w struktury Służby Więziennej.

mjr Bartłomiej Perlak

fot. chor. Agnieszka Szuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej