15 listopada 2023 r. studenci psychologii z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW byli uczestnikami zajęć na terenie Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Spotkania ze studentami realizują funkcjonariusze Służby Więziennej reprezentujący różne działy organizacyjne jednostki. Obszar zadań penitencjarnych przybliżył uczniom zastępca dyrektora aresztu, a także starszy wychowawca i młodszy psycholog. Z kolei kwestie bezpieczeństwa, zasady używania środków przymusu bezpośredniego przedstawił dowódca zmiany. Ponadto podczas spotkań wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom prawnym oraz kwestiom funkcjonowania Służby Więziennej i naboru do formacji.

Poznanie pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej w warunkach penitencjarnych stanowi dla studentów ważne doświadczenie, zwłaszcza ze względu na profil specjalizacji psychologii sądowej. Dla wielu z nich zagadanienia związane z pełnieniem służby oraz kwestie wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu są zupełnienie nowe, albowiem większość społeczeństwa ze środowiskiem penitencjarnym nie miała nigdy bezpośredniego kontaktu.

Podczas wizyty studyjnej adepci psychologii zapoznali się z praktycznym wymiarem funkcjonowania jednostki. Wizytowali miejsca zakwaterowania osadzonych, a także przestrzenie realizacji poszczególnych uprawnień osadzonych. Dzięki temu odwiedzający mieli możliwość bezpośredniego poznania specyfiki funkcjonowania jednostki penitencjarnej, w tym zapoznania się zakresem zadań funkcjonariuszy, ale dzięki temu poznali także prawa i obowiązki osadzonych oraz realizowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne.

O dużym zainteresowaniu taką formą zajęć świadczą licznie zadawane pytania, które wskazywały jednocześnie na zainteresowanie formacją oraz możliwością pełnienia w niej służby.

mł. chor. Hubert Ludwiczak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej