Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy regularnie uczestniczą w obchodach świąt państwowych, ale także jubileuszach okolicznościowych lokalnych służb mundurowych, z którymi współdziałają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Od 14 lipca 2023 r., czyli od momentu nadania sztandaru dla Aresztu Śledczego w Świdnicy w obchodach świąt państwowych delegacji Aresztu Śledczego w Świdnicy towarzyszy poczet sztandarowy. Wspomniany poczet pierwszy raz reprezentował Służbę Więzienną już w trakcie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Ponadto delegacje funkcjonariuszy świdnickiego aresztu każdorazowo uczestniczą m.in. w świętowaniu jubileuszy z okazji powołania Policji i Państwowej Straży Pożarnej, czy Straży Miejskiej w Świdnicy. Funkcjonariusze Służby Więziennej regularnie organizują również wspólne ćwiczenia międzyresortowe, mające usprawnić działanie w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa. Podejmowane działania mają wypracować sprawne mechanizmy przeciwdziałania przestępczości i innym negatywnym sytuacjom, które hipotetycznie mogą wystąpić w społeczeństwie.

tekst mjr Bartłomiej Perlak

foto: Dariusz Nowaczyński portal internetowy www.swidnica24.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej