W ostatnim okresie w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyły się kolejne wizyty uczniów szkół średnich.

Spotkania z młodzieżą realizują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy reprezentują różne działy organizacyjne jednostki. Obszar zadań penitencjarnych przybliżył uczniom kierownik działu penitencjarnego oraz psycholog jednostki. Z kolei kwestie bezpieczeństwa, stosowania środków przymusu bezpośredniego przedstawił dowódca zmiany. Podczas spotkań wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom prawnym oraz kwestiom funkcjonowania Służby Więziennej oraz naboru do formacji. Uczniów szczególnie interesowały kwestie korzyści wynikających z pozostawania funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz możliwości rozwoju zawodowego.

W trakcie realizowanych lekcji sporym zainteresowaniem cieszy się również oferta nauczania w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która kształci studentów wielokierunkowo, ale także oferuje nieodpłatne zakwaterowanie, a nawet wynagrodzenie za posiadany stopień służbowy.

Dodatkowo elementem każdej takiej lekcji wychowawczej było zapoznanie z jednostką poprzez wizytacje miejsc zakwaterowania osadzonych, a także realizacji poszczególnych uprawnień osadzonych. Dzięki temu odwiedzający areszt uczniowie mieli możliwość bezpośredniego poznania specyfiki funkcjonowania jednostki penitencjarnej, w tym zapoznania się zakresem praw i obowiązków osadzonych, a także prowadzonych oddziaływań penitencjarnych podczas wykonywania kary pozbawienia wolności i stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Jednocześnie młodym uczestnikom spotkania wskazywano na negatywne aspekty postępowania wbrew obowiązującemu prawu. W ramach oddziaływań profilaktycznych pokazano również główne przyczyny popełniania przestępstw, a także ich konsekwencje.

Niebawem planujemy kolejne wizytacje uczniów, albowiem od lutego 2023 r. Służba Więzienna rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie prewencji przestępstw „W służbie prawu”. Realizacja programu jest możliwa dzięki znowelizowanej Ustawie o Służbie Więziennej, która wprowadziła do realizacji nowe zadania, w tym właśnie edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw.

Szkoły zainteresowane udziałem w wspomnianym programie edukacyjnym muszą zarejestrować się za pośrednictwem strony Służby Więziennej https://sw.gov.pl/jednostka/edukacja-mlodziezy

mjr Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej