Lekcje wychowawcze realizowane z udziałem młodzieży i funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią ważny środek prewencji przestępstw oraz jednocześnie promocji Służby Więziennej, realizowany dzięki współpracy jednostki z okolicznymi szkołami.

Podczas zajęć funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy przedstawiają młodzieży przepisy prawa karnego i prawa wykonawczego, a także realia życia więziennego, co istotne nie tylko z perspektywy osadzonych, ale także funkcjonariuszy. Ważną część zajęć stanowi uświadamianie młodzieży w zakresie odpowiedzialności karnej za dokonane czyny. 

Z kolei po zajęciach teoretycznych uczniowie mogą zobaczyć funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas codziennych zadań, a także pomieszczenia i przestrzenie aresztu, w których na co dzień wykonywana jest kara pozbawienia wolności oraz środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. W 2023 r. takich zrealizowano kilkanaście takich lekcji. Z kolei w ostatnim czasie w jednostce gościli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. 

W świetle opinii nauczycieli, którzy uczestniczą w takich lekcjach  wraz z uczniami, takie działania stanowią cenną lekcję wychowawczą, w trakcie której uczniowie mają możliwość bezpośredniego spojrzenia na warunki odbywania kary, stanowiące konsekwencje popełnianych wykroczeń lub przestępstw. Jednocześnie podobne lekcje stanowią jedną z nielicznych okoliczności przyjrzenia się pracy penitencjarnej kadry Służby Więziennej.

st. szer. Barbara Furak - Gałan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej