Budowanie partnerstw lokalnych.

W piątek, 26 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Inicjatorem tego spotkania była Fundacja Pomocy Wzajemnej ,,Barka'' reprezentowana m.in. przez Barbarę Sadowską i Aleksandrę Skraburską, a gospodarzem był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach Jaromir Zieliński. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Aresztu Śledczego w Szamotułach, Zakładu Karnego we Wronkach, Artur Hibner jako osoba współpracująca z fundacją "Barka"oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak.

Celem Fundacji ,,Barka'' jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Działania Fundacji prowadzone są w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych i zagranicznych) a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i innych.

Na spotkaniu przedstawiono m.in. tworzenie a następnie wspieranie, najróżniejszych form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne, jak również ewentualnego partnerstwa w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcjonariusze Służby Więziennej wnieśli cenne uwagi i obserwacje podczas dyskusji, które pomogły w doprecyzowaniu dalszego planu działań Barki w kontekście omawianego projektu. Przy okazji zawiązały się też zupełnie nowe perspektywy współpracy wspomnianej fundacji z Aresztem Śledczym w Szamotułach.

Spotkanie ukazało, jak niezwykle ważnym wyznacznikiem działalności instytucji społecznych, rządowych i organizacji pozarządowych jest budowanie partnerstw lokalnych, które świadczą pomoc osobom wykluczonym w społeczeństwie obywatelskim.

 

Tekst: por. Konrad Polak, mjr Patrycja Piwowarczyk

Zdjęcia: por. Konrad Polak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej