Dotychczasowa pozytywna współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim zaowocował zaproszeniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie do udziału w Radzie Interesariuszy uczelni.

Rada Interesariuszy została powołana, aby wzmocnić dialog i współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim, a otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie Pomorza Zachodniego.  W skład rady wchodzą przedstawiciele służb i instytucji administracji centralnej, samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, pracodawcy oraz organizacje pozarządowe.

Pierwszym efektem udziału w Radzie było spotkanie robocze, które Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Bogumiła Skorna w dniu 02.06.2017 r. odbyła z Prodziekanem do spraw Organizacji i Rozwoju dr Hubertem Kupcem, w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.  W trakcie spotkania ustalono zręby porozumienia o współpracy, które w najbliższym czasie zostanie podpisane przez obie strony.

Według wstępnych założeń, współpraca obejmie między innymi wykłady dla studentów realizowane przez funkcjonariuszy szczecińskiej jednostki, wizyty studyjne studentów w jednostce oraz odbywanie przez nich praktyk studenckich.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

http://wh.usz.edu.pl/wspolpraca-wydzialu-humanistycznego-aresztem-sledczym-szczecinie/

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej