Podpisano umowę z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie o zatrudnienie osadzonych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwińskim spotkał się z Dyrektorem Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Panem Januszem Szpakowskim. Podczas spotkania podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych. W spotkaniu uczestniczył Radny Miasta Szczecin Pan Dariusz Matecki.

Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe współpracują w zakresie zatrudniania osadzonych. Wspólne działania zakładają w szczególności promocję oraz wsparcie w zakresie odpłatnego zatrudniania osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną.

Porozumienie jest kontynuacją realizowanego programu „Praca dla Więźniów”, zainicjowanego w 2016 r. Głównym celem programu „Praca dla więźniów” było i jest zwiększanie powszechności zatrudnienia, w szczególności w formie odpłatnej wśród skazanych oraz wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W jego ramach realizowane są z powodzeniem trzy filary - budowa hal przywięziennych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz samorządów oraz wdrażanie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych.

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie jest jednostką penitencjarną, mającą bogate doświadczenie w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez pracę, szczególnie w zatrudnianiu osadzonych poza obrębem zakładu karnego. Na co dzień współpracuje z licznymi kontrahentami, co pozwala na zapewnienie możliwości wykonywania pracy znacznej części populacji osadzonych.

 

Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa jest jedynie początkiem stałej współpracy, która przyniesie korzyść dla obu stron.

 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski

Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej