Profesja nauczyciela jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Od 1982  dzień 14 października jest oficjalnie Dniem Edukacji Narodowej, potocznie nazywanym Dniem Nauczyciela.

Nauczanie jest niebagatelnie ważnym czynnikiem w codziennej realizacji jednego z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego. Po pierwsze daje osadzonym możliwość zdobycia konkretnego wykształcenia czy zawodu, którego do tej pory osoba pozbawiona wolności nie miała. Po drugie poprzez edukację pokazuje inne możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, takie, które są zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Nauczyciel wraz z wychowawcą penitencjarnym przygotowuje ucznia -osadzonego do powrotu do społeczeństwa, czyli resocjalizuje. Proces ten jest bardzo ważny, wymagający dużej uwagi, staranności oraz poświęcenia.

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wysokie osiągnięcia absolwentów potwierdzają ogromny wysiłek jaki w tych specyficznych warunkach pokonuje każdy osadzony, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest zdobycie wykształcenia, zawodu i pracy. Umiejętności, które skazani zdobyli w trakcie nauki z pewnością ułatwią mi społeczną readaptację zarówno na gruncie relacji rodzinnych jak i na poziomie aktywnego poszukiwania pracy i radzenia sobie z bezrobociem. Wszystko to ma na celu ułatwić społeczną readaptację skazanego, a przede wszystkim zapobiec ponownemu popełnieniu przez niego przestępstwa.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego na terenie Aresztu Śledczego osadzonych naucza 21 nauczycieli. Nauczyciele przekazują wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących jak i  przedmiotów budowlanych, poligraficznych i stolarskich. Warto nadmienić, że w efekcie kursy zawodowe kończą się egzaminem przeprowadzanym przez członków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. W przypadku ukończenia LO słuchacz oprócz uzyskania wykształcenia średniego ma możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości, uzyskując świadectwo maturalne po jego zdaniu. Dodatkowo uczeń, który ukończy liceum oraz kurs zawodowy, po zdaniu egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową.

Kadra pedagogiczna CKU na warszawskiej Białołęce to zgrany zespół i wykwalifikowani pracownicy, których realizacja obowiązków wiąże się z pracą ze skazanymi na co dzień. W dniu 14 października Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce ppłk Piotr Ostaszyk wyróżnił pięciu nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Nauczycieli, nie zapominając przy tym o pracownikach oświaty.  W tym szczególnym dniu, życzymy cierpliwości i wytrwałości oraz niegasnącej energii w podejmowaniu codziennych wyzwań. Samych radosnych dni, w szczególności zdrowia i spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w codziennie podejmowanych obowiązkach, jak i w życiu osobistym.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej