23 kwietnia 2023 roku odbyły się zajęcia przeprowadzone przez profesjonalną firmę szkoleniową Introduction to Higer Level Sp. z o. o. w ramach programu readaptacji społecznej skazanych za przestępstwa komunikacyjne.

Podczas spotkania osadzeni aktywnie uczestniczyli w pokazie profesjonalnego ratownictwa medycznego, przeprowadzonego przez Mistrza Europy w Ratownictwie Medycznym – Marcina Borkowskiego “Borkosia”. Osadzeni wzięli udział w panelach tematycznych prowadzonych przez ekspertów ruchu drogowego – Krzysztofa Wójcika i Mariusza Sztala, związanych z bezpieczeństwem, w ramach których korzystali z: symulatora dachowania, symulatora zderzeń, symulatora wybuchu poduszki powietrznej, symulatora wagi przeciążeniowej. Mięli okazję jeździć po placu manewrowym z instruktorem nauki jazdy w alkogoglach.

Celem programu jest zapobieganie powrotowi do przestępstwa poprzez zminimalizowanie prawdopodobieństwa ponownego prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez uczestników programu, zmiana postaw dotyczących kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu (internalizacja normy: „Piłeś-nie jedź!”), a także nabycie świadomości w obszarach innych zagrożeń w ruchu drogowym.

Opracowanie I zdjęcia: kpt.Dorota Alame, por. Łukasz Żurawiński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej