24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Przypada ono w 103 rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej.

Służba Więzienna będąc jedną z państwowych służb i trzecią co do wielkości służbą mundurową wypełnia szereg zadań w systemie bezpieczeństwa państwa. Zadania te wiążą się m.in. z utrzymywaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych oraz współdziałaniu z innymi służbami dyspozycyjnymi w realizacji ich zadań – takich właśnie jak Policja.

Wzajemna kooperacja obu tych służb wiąże się głównie  z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno wewnątrz murów więziennych, jak i poza nimi. Współpraca opiera się nie tylko na wzajemnym zaufaniu i pomocy, lecz w razie potrzeby sprawnie przeprowadzanych przedsięwzięciach. Warto wspomnieć, że wspólnym mianownikiem obu formacji pozostaje zawsze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, poczucie odpowiedzialności i poświęcenie.

Na co dzień w Areszcie Śledczym w Warszawie  - Białołęce współpraca z Policją polega m.in. na realizowaniu czynności procesowych na polecenie sądów i innych organów. Realizuje to głównie wydział konwojowy Policji, który doprowadza osadzonych do sądu na rozprawy. Co ciekawe, podczas jednej służby w białołęckim areszcie wjazdy Policji na teren jednostki penitencjarnej można liczyć w dziesiątkach. Zatem, istotną rolę odgrywa tu rzetelność w przekazaniu niezbędnych informacji co do charakterystyki osadzonych, ale i czujność, aby bezpiecznie doprowadzić ich na czas.

Istotnym zadaniem Policji jest również realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego do jednostki penitencjarnej, czyli doprowadzanie osób skazanych do odbycia kary. Ponadto, funkcjonariusze Służby Więziennej są w kontakcie z lokalnym komisariatem Policji. Jak reguluje art. 23 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej: Siły Policji można wezwać w razie zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej albo konwoju w szczególności związanego z przygotowywaniem, usiłowaniem lub dokonaniem zamachu terrorystycznego, napadem, buntem, zbiorową ucieczką osadzonych, najściem tłumu, pożarem, katastrofą lub klęską żywiołową!

W dniu Święta Policji pragniemy podziękować naszym Koleżankom i Kolegom z bratniej służby za poświęcenie i trud oraz życzymy spełnienia zawodowego i prywatnego, a także bezpieczeństwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej