Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku Praca Socjalna odwiedzili w dniu 21 listopada 2022 r. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce celem pozyskania wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

W trakcie wizyty studentom został przedstawiony system wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu, prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności oraz cele wykonywania kary. Odwiedzający mieli okazję poznać topografię Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce – w tym zasady i specyfikę funkcjonowania tej jednostki.

W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci zatrudnienia osób pozbawionych wolności, nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Studenci mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i czym zajmują się poszczególne działy służb, mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz pozostałej infrastruktury jednostki penitencjarnej w tym: Oddziału Terapeutycznego, Ośrodka Diagnostycznego oraz celi mieszkalnej.

Studenci podczas spotkania poznali sposoby realizacji zadań wynikających z obowiązków nałożonych funkcjonariuszy z poszczególnych działów. Dowiedzieli się również jak istotne znaczenie ma praca funkcjonariusza Służby Więziennej w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności.  Tego typu wizyty studyjne są również okazją do zaprezentowania pracy funkcjonariuszy i przedstawienia ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z postępowaniem kwalifikacyjnym  i naborem do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszej jednostce dostarczyła praktycznej i konkretnej wiedzy, którą studenci będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia. Co ważne, zainteresowanie wzbudziła także oferta wstąpienia w szeregi Służby Więziennej w charakterze funkcjonariusza. 

Opracowanie i zdjęcie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej