1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Ważnym działem w funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej jest dział służby zdrowia.

W zakładach karnych i aresztach śledczych funkcjonują ambulatoria oraz izby chorych. W niektórych jednostkach powstały także oddziały szpitalne. Do obowiązków lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych należy nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia, ale też nierzadko uspokajanie i tonowanie emocji trudnego pacjenta.

W jednostce penitencjarnej to właśnie pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni odpowiadają za poczucie bezpieczeństwa w ujęciu medycznym. Cały personel medyczny Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce dopełniają lekarze oraz specjaliści.

Na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/ młodszego ratownika medycznego wymagane jest:

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

- wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa;

- dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich);

- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

Każdego zainteresowanego pracą w jednostce penitencjarnej w charakterze funkcjonariusza zachęcamy do zapoznania się z ofertą dostępną w zakładce PRACA

A w dniu Międzynarodowego Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia  pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud wkładany w niesienie pomocy osobom chorym i potrzebującym. Dziękujemy za codzienny wysiłek, poświęcenie oraz wielkie serce, jakie okazują Państwo w służbie drugiemu człowiekowi. Życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu radości i pomyślności w życiu osobistym.

Opracowanie i zdjęcie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej