W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, 8 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Data 8 lutego nawiązuje do ogłoszonych w 1919 r. dekretów Józefa Piłsudskiego, które stały się fundamentem organizacji i reformy więziennictwa niepodległej Rzeczypospolitej. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce w dniu 20 lutego 2023 r. odbyła się z tej okazji uroczystość, podczas której została otwarta wystawa „Służba Więzienna na przełomie lat”. Jest to wystawa poświęcona zarówno tematyce przedwojennej historii i tradycji Straży Więziennej, a także Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Zanim przybyli goście, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce kpt. Marcin Banaś w imieniu dyrekcji jednostki oraz wszystkich funkcjonariuszy aresztu złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą internowane osoby. Tego rodzaju inicjatywy to dbałość o rozwój oraz kultywowanie wartości obywatelskich i patriotycznych, a także przywiązywanie szczególnej wagi do tradycji oraz wartości, którym hołdowali nasi przodkowie.

Dzień Tradycji Służby Więziennej to dla każdego funkcjonariusza naszej formacji szczególnie ważny dzień - w 2023 roku bchodzimy je po raz pierwszy. Obecna Służba Więzienna jest spadkobierczynią tradycji przedwojennej Straży Więziennej, zajmując ważne miejsce w strukturach bezpieczeństwa naszego kraju. Z tej okazji list skierował Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś, który został odczytany przez ppłk Anetę Maicką – Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Odniesiono się w nim do obchodów Dnia Tradycji Służby Więziennej, a także podziękowano funkcjonariuszom za ich ciężką, codzienną pracę z myślą o bezpieczeństwie państwa i społeczeństwa. Na tę okoliczność powstały także sygnowane monety z wizerunkiem białołęckiej jednostki penitencjarnej, które zostały wręczone przybyłym gościom przez ppłk Anetę Maicką. Monety są nośnikiem historii i pamięci, a także symbolicznym podkreśleniem znaczenia obchodzonego święta. Jest to także forma uznania za współpracę i wsparcie w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie aresztu oraz w zakresie prowadzenia oddziaływań penitencjarnych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wygłoszona lekcja historii przez Pana Romana Wójcickiego – członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego sekcja Historii Więziennictwa, emerytowanego żołnierza Sił Powietrznych. Wystąpienie to było doskonałym uzupełnieniem wystawy, która była głównym punktem uroczystości. Uroczystość uświetniła także obecność funkcjonariusza pełniącego służbę w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu, który również należy do Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego i prezentuje szeroki zakres wiedzy z historii więziennictwa. Nie zabrakło także służb mundurowych, z którymi Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce współpracuje na co dzień, a także kontrahentów, przedstawicieli uczelni wyższych, reprezentantów placówek publicznych jak również Lasów Państwowych. 

Zaproszeni goście mieli także okazję to zapoznania się z przeznaczeniem i specyfiką białołęckiej jednostki penitencjarnej. Podziemne przejścia, wysokie kondygnacje, pojemność oddziałów mieszkalnych, place spacerowe – to ostatni punkt spotkania, który Dyrekcja jednostki przedstawiła  przybyłym gościom.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska, kpr. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej