W ramach współpracy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) zorganizowano w dniu 9 kwietnia 2024 roku wizytę studyjną w białołęckiej jednostce penitencjarnej.

Zagraniczni goście wraz z przedstawicielami AWS w towarzystwie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce odwiedzili oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny, a także bibliotekę, której zasób liczy ponad 20 tys. książek. Odwiedzającym umożliwiono przejście podziemnymi korytarzami, zobaczenie celi mieszkalnej oraz placu spacerowego- co zaspakaja ciekawość każdego wizytującego.

W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci zatrudnienia osób pozbawionych wolności, nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. W tego typu wizytach wrażenie robi także pojemność jednostki, kwestie ochronne, jak również topografia jednostki.
Tego rodzaju wizyty stanowią  także doskonałą okoliczność do porównania systemów penitencjarnych oraz pozyskaniu wiedzy z zakresu działań polskiej Służby Więziennej.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej