Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz rekrutacja do Służby Więziennej – to główny temat wizyty studyjnej.

Grupa studentek Psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego 7 listopada br. miała okazję poznać pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Celem spotkania było zapoznanie studentów z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Gościom przedstawiono również zasady rekrutacji i możliwość podjęcia służby w szeregach naszej formacji.

Studentki podczas spotkania poznali charakterystykę tutejszej jednostki penitencjarnej oraz sposoby realizacji zadań wynikających z obowiązków nałożonych na każdy z działów jednostki penitencjarnej. Dowiedzieli się również jak istotne znaczenie ma praca funkcjonariusza Służby Więziennej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Kluczową wiedzą okazały się informacje przekazane przez panią kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz pani psycholog ośrodka diagnostycznego. Nie zabrakło także spotkania z przewodnikiem psa. Studentkom umożliwiono zobaczenie celi mieszkalnej oraz placu spacerowego - co zaspakaja ciekawość każdego odwiedzającego. Ze strony studentów psychologii padało wiele ciekawych pytań, na które odpowiedzi uzyskali od zastępcy dowódcy zmiany.

Tego typu wizyty studyjne są również okazją do zaprezentowania pracy funkcjonariuszy i przedstawienia ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy. Są to istotne kwestie w doborze pracy, szczególnie po zdobyciu wyższego wykształcenia.

Celem uzupełnienia wiedzy w zakresie naboru do Służby Więziennej zachęcamy do odwiedzenia strony: REKRUTACJA

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej