Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie.

Na początku dokonano weryfikacji danych i sprawdzenia dokumentów tożsamości. Pierwsze kroki młodzieży na terenie jednostki penitencjarnej bywają zaskoczeniem. Kolejno kontrola osób przy wejściu do jednostki – stale wzbudza wiele emocji. Tego typu wizyty nie mogą godzić w bezpieczeństwo jednostki, dlatego tak ważna jest czujność i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy.  Z perspektywy ucznia konieczność zdeponowania telefonów komórkowych, czy zegarków typu smartwatch – nie są codziennymi wymaganiami.

Uczniowie klasy policyjnej oraz prawnej mieli okazję poznać zarówno w teoretycznym ujęciu, ale i praktycznym polski system penitencjarny. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne, celę mieszkalną, ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny oraz plac spacerowy.

Spotkanie było doskonałą okazją by przybliżyć uczniom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Goście chętnie zadawali pytania zarówno o pracę funkcjonariuszy poszczególnych działów, ale i o system penitencjarny realizowany w polskich więzieniach. Wizyta w jednostce penitencjarnej miała nie tylko charakter edukacyjny, ale także profilaktyczny.

Opracowanie i zdjęcia:  kpr. Olga Żebrowska, kpr. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej