Pobyt w jednostce penitencjarnej w ramach „Kliniki Penitencjarnej” to innowacyjny projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce w dn. 17.04.-21.04.2023r. swoje zajęcia odbywali studenci drugiego studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Zajęcia, które zostały przeprowadzone w ramach „Kliniki Penitencjarnej”, służyły pogłębieniu zdobytej dotychczas wiedzy teoretycznej poprzez praktykę w jednostce penitencjarnej. Studenci zostali zapoznani m.in. z procedurą i czynnościami związanymi z przyjęciem, badaniami i klasyfikacją osadzonych oraz oddziaływaniami penitencjarnymi prowadzonymi wobec tych osób. Była to także okazja do zapoznania się ze strukturą organizacyjną jednostki penitencjarnej oraz typowymi czynnościami służbowymi realizowanymi przez poszczególne działy służby – ze szczególnym uwzględnieniem zadań ochronnych oraz prowadzenia czynności profilaktycznych i organizacji pracy penitencjarnej. Nie zabrakło również możliwości zapoznania się z zadaniami Komisji Penitencjarnej, a także prawami i obowiązkami skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.
Niespełna tydzień po obchodzonym Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbył się wyjazd studentów do Muzeum Katyńskiego, podczas którego zgłębili cenną wiedzę dla każdego Polaka

kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej