12 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka powołał ppłk Anetę Maicką na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Ppłk Aneta Maicka swoją karierę zawodową rozpoczęła 15 stycznia 2004 roku, na stanowisku młodszego psychologa działu terapeutycznego w Areszcie Śledczym w Warszawie - Służewcu. Z początkiem 2012 roku swoją ścieżkę rozwoju zawodowego związała z działem penitencjarnym, obejmując stanowisko zastępcy kierownika działu, aby 18 kwietnia 2016 awansować na stanowisko kierownika działu penitencjarnego służewieckiej jednostki penitencajrnej. W listopadzie 2018 roku zmieniła miejsce pełnienia służby na Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce, również obejmując stanowisko kierownika działu penitencjarnego tej jednostki, po czym 14 października 2020 roku została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Ppłk Aneta Maicka ukończyła w 2001 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia, a w 2003 roku również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego studia podyplomowe o specjalności logopedia. Ponadto w 2012 roku na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zdobyła wykształcenie i wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej