Kolejne wizyty studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

W ramach zaangażowania Służby Więziennej w edukację na poziomie akademickim i szkolnym, w marcu 2023 r. odbyły się kolejne wizyty w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

W ramach zorganizowanych zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, poznania specyfiki charakterystycznej dla różnych typów zakładu karnego oraz posłuchania o oddziaływaniach, jakie podejmowane są przez dział penitencjarny na rzecz resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Wiedzę teoretyczną i własne wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia studenci mieli okazję skonfrontować zwiedzając teren aresztu.

 W marcu białołęcką jednostkę penitencjarną odwiedzili reprezentanci Koła Naukowego Prawa Karnego Eunomia Uczelni Łazarskiego dnia 21 marca 2023 r., 7 marca br. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz w dniu 6 i 27 marca studenci z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNiR Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla uczniów klas średnich przygotowano materiał  zarówno edukacyjny, jak również prewencyjny. Wśród odwiedzających byli także pełnoletni uczniowie, którzy są na ostatnim etapie uzyskania wykształcenia zawodowego. Kolejno czeka ich wybór studiów i zawodu, dlatego tego typu wizyta jest doskonałą okazją do przedstawienia profitów wynikających z wyboru naszej formacji mundurowej. Podobnie jak dla studentów, którzy już wiedzą, że po ukończonych przez nich kierunkach na uczelniach wyższych mogą także zostać wychowawcami działu penitencjarnego.

Niezależnie od wieku osób odwiedzających wizyta w tego typu miejscu wiąże się z dużą dawką emocji. Po wstępie i przedstawieniu przeznaczenia jednostki omówiono pracę  w poszczególnych działach. Kolejno, grupa przeszła do pawilonu mieszkalnego, mając przy tym okazję do przejścia podziemnymi korytarzami, zobaczenie celi mieszkalnej oraz placu spacerowego. Wszystko po to, by porównać swoje wyobrażenia o warunkach odbywania kary pozbawienia wolności z rzeczywistością. Pytania kierowane do oddziałowego i inspektora działu ochrony oraz wychowawcy i psychologa działu penitencjarnego czy terapeuty z oddziału terapeutycznego la skazanych uzależnionych od alkoholu pozwoliły uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących uczniów  i studentów pytań. 

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

grupa uczniów na placu spacerowym wraz z dwojgiem funkcjonariuszy stoi frontem i pozuje do zdjęcia, w tle mury Rozmiar: 521.3 kB
grupa uczniów stoi na placu spacerowym w półkolu na wprost funkcjonariusza SW Rozmiar: 645.0 kB
grupa uczniów na placu spacerowym stoi frontem i pozuje do zdjęcia, w tle mury Rozmiar: 105.8 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej