W styczniu i na początku lutego 2023 roku  do Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce przyjęto 7 nowych funkcjonariuszy.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

Jednak zanim nastąpi mianowanie, konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. W pierwszej kolejności w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej zostaną sprawdzone formalne warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikowane kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Kolejno następuje dalsza część rekrutacji.

Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce ppłk Aneta Maicka na przełomie zaledwie miesiąca  kilkukrotnie pogratulowała nowo przyjętym wyboru formacji mundurowej, którą – od dnia złożenia roty ślubowania – będą teraz reprezentowali.  Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy.  Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i praktyką, na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe. 

Naszym nowym funkcjonariuszom życzymy powodzenia na egzaminach oraz satysfakcji z wyboru formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna.

Warto dodać, że o etat w Służbie Więziennej można ubiegać się, posiadając co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

Aktualnie do Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce poszukujemy:

- strażnik działu ochrony - planowana liczba przyjęć maksymalnie 45 osób;

- młodszy wychowawca działu penitencjarnego - planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób;

- młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych- planowana liczba przyjęć maksymalnie 8 osób;

- młodszy referent działu kwatermistrzowskiego - planowana liczba przyjęć maksymalnie 8 osób;

-młodszy referent działu kadr - planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby;

-młodszy referent działu ewidencji - planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób.

Służba Więzienna przygotowała specjalną zakładkę dla każdego zainteresowanego pracą w tej jakże ważnej formacji mundurowej.

 Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ofertami pod linkiem: https://sw.gov.pl/rekrutacja

i do obserwowania naszych mediów społecznościowych, na których publikujemy wzmianki z codzienności w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.:

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej