Do Aresztu  Śledczego w Warszawie – Białołęce przyjęto 7 nowych funkcjonariuszy.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

W sali narad i odpraw służbowych Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. To już druga tego rodzaju uroczystość na przestrzeni zaledwie  jednego miesiąca. We wrześniu br. szeregi kadry jednostki penitencjarnej zasiliło 7 funkcjonariuszy.  

Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce ppłk Aneta Maicka pogratulowała nowo przyjętym trafności wyboru Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, którą – od dnia złożenia roty ślubowania – będą  teraz reprezentowali.  Przyjęci do służby funkcjonariusze teraz odbędą szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy.  Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w Służbie Więziennej. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

Naszym nowym funkcjonariuszom życzymy powodzenia na egzaminach oraz satysfakcji z dobrze pełnionej służby.

Każdego zainteresowanego zapraszamy do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej