Już po raz kolejny studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i poszerzać zdobytą wiedzę podczas praktyk zawodowych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

W okresie od 4 lipca do 12 sierpnia studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej będą realizować na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce studenckie praktyki zawodowe.

Grupa 11 praktykantów będzie pełnić służbę z funkcjonariuszami tutejszej jednostki w dziale ochrony i w dziale penitencjarnym. Studenci podczas trwania praktyk będą mieli szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy. Realizacja praktyk studenckich w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce jest doskonałą formą zapoznania się bezpośrednio z trudami jak i przywilejami służby. Dostarczają studentom praktycznej i konkretnej wiedzy, którą  będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia oraz podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Wszystkim praktykantom życzymy sukcesów oraz tego, aby czas spędzony w naszej jednostce dostarczył im praktycznej i konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości. 

Więcej informacji na temat studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na stronie Studia SWWS

Opracowanie i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej