15 marca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem płk. Zbigniewa Brzostka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Podczas odprawy kierownicy działów zaprezentowali analizę działalności oraz zestawienia podsumowujące miniony rok. Analiza dotyczyła m.in. sytuacji kadrowej, przeprowadzonych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe funkcjonariuszy, oddziaływań resocjalizacyjnych, działań ochronnych, zrealizowanych inwestycji na terenie jednostki oraz kwestie zatrudnienia osadzonych. Omówiono założenia i przedsięwzięcia zaplanowane na 2023 rok.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek podsumowując odprawę podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom jednostki za wkład i zaangażowanie w realizowaniu codziennych obowiązków służbowych.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej