Informuję, że w dniu 20.02.2023 r. wpłynęło pytanie do niniejszego ogłoszenia: Poniżej pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie: Czy psy o specjalności węchowej również podlegają próbom agresji?

Odpowiedź: Psy o specjalności węchowej nie podlegają próbom agresji.

 

  Warszawa, dn. 7 lutego 2023 r.

 

Ogłoszenie w sprawie zakupu psów służbowych

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 zarządzenia nr 89/21 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów zdrowotnych i użytkowych doboru, w tym cech przydatności, psów w Służbie Więziennej oraz sposobów ich używania, informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 8:00 na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zostanie zorganizowany zakup psów służbowych.

 

Kryteria zdrowotne i użytkowe oraz cechy przydatności psów

 podczas ich doboru oraz w trakcie służby.

 

 1. Kwalifikacji podlegają psy służbowe, w szczególności ras: owczarek niemiecki lub belgijski, foksterier, rottweiler - płeć bez znaczenia.

 

 1. Wstępnie zaplanowano zakup 15 psów służbowych.

 

 1. W trakcie doboru uwzględnia się wiek psa od 1 roku do 2 lat, jego budowę i szatę zgodną ze wzorcem danej rasy, dobrą kondycję oraz odpowiedni stan zdrowia.

 

 1. W przypadku doboru, o którym mowa w ust. 3, w drodze wyjątku dopuszcza się odstępstwa w zakresie wieku psa służbowego w przypadku:
 1. powierzenia tresury psa służbowego przewodnikowi;
 2. zakupu psa służbowego o szczególnych predyspozycjach do tresury.

 

 1. W trakcie doboru psy muszą posiadać:
 1. aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie;
 2. wszczepiony czip, a ponadto numer czipa wpisany do metryczki psa lub innego świadectwa pochodzenia;
 3. wyniki badań w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych:
 1. opis zdjęć RTG od lekarza weterynarii radiologa lub chirurga, psy ras dużych - stawów biodrowych i łokciowych, psy ras małych - stawów łokciowych;
 2. opis zdjęć RTG z numerem czipa psa.

 

 1. Podczas doboru wyklucza się zakup psa posiadającego:
 1. wady i choroby dotyczące układu nerwowego, w szczególności nadpobudliwość ruchową, otępiałość lub zmniejszoną reakcję na bodźce środowiskowe lub inne nietypowe zachowania;
 2. wady i choroby narządu zmysłów, a w szczególności oczu, uszu, nosa, zaburzenia równowagi;
 3. wady i choroby narządu ruchu, a w szczególności budowę nietypową dla danej rasy, dysplazję stawów, kulawiznę, krzywicę;
 4. wnętrostwo.

 

 1. W trakcie doboru uwzględnia się wady obniżające użytkowość mogące skutkować niezakwalifikowaniem psa do zakupu:
 1. nieprawidłowy zgryz, braki w uzębieniu, uszkodzone szkliwo na zębach;
 2. niewielka przepuklina pępkowa lub nadmiernie wyczuwalny pępek;
 3. wady i choroby układu powłokowego, takie jak uszkodzenia skóry i sierści, nieprawidłowa szata, uszkodzenia poduszek łap i pazurów;
 4. zaburzenia przemiany materii objawiające się między innymi wychudzeniem, otyłością;
 5. ciąża lub ciąża urojona;
 6. niedociągnięte sutki po odstawieniu szczeniąt.

 

 1. Po określeniu kryteriów zdrowotnych i użytkowych psa, może on być zakwalifikowany do przeprowadzenia prób cech użytkowych. Ich cele, jest określenie typu systemu nerwowego oraz przydatności psa do służby.

 

 1. W trakcie doboru psów ocenie podlegają także cechy przydatności psów jak:
 1. wzrok;
 2. słuch;
 3. reakcja psa na wystrzały z broni palnej - cechę ocenia się poprzez obserwację reakcji psa na strzały oddawane z broni palnej w odległości około 30-40 m od niego - pies powinien zachowywać się obojętnie i spokojnie;
 4. agresywność psa - cechę ocenia się poprzez:
 1. badanie zdolności obrończych psa, jego pewności oraz stopnia twardości. W trakcie próby nieznana psu osoba w odległości około 5 m w sposób zdecydowany atakuje opiekuna psa. Opiekun trzymając psa na smyczy jednocześnie głosem i gestem pobudza psa do ataku. Próba ta może być połączona z pościgiem. Prawidłową reakcją psa poddanego tej próbie jest bezzwłoczny atak na napastnika.;
 2. badanie czujności i popędu do samoobrony w celu sprawdzenia reakcji psa w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna. W trakcie próby opiekun przywiązuje psa, w  szczególności do ławki lub drzewa, i oddala się pozostawiając psa samego. Po chwili do psa skrada się obca osoba, która z rosnącą agresją zaczyna go atakować. Prawidłową reakcją psa poddanego próbie jest wykazanie czujności opartej na nieufności oraz pożądanej ostrości.;
 1. umiejętność aportowania - cechę ocenia się poprzez badanie zdolności psa do aportowania różnych przedmiotów, w szczególności drewnianych klocków, piłek tenisowych, rękawiczek, aportu z juty. Próbie poddaje się zarówno psa trzymanego na smyczy, jak również puszczonego luzem. Próbę przeprowadza się w pomieszczeniu i w terenie otwartym, z wykorzystaniem różnorodnego podłoża i przy różnym nasileniu bodźców rozpraszających. Należy zwrócić uwagę na występujący podczas próby kierunek wiatru - miejsce ukrycia przedmiotu nie powinno następować pod wiatr. Podczas wykonywania próby należy rozbawić psa aportem nie wpadającym w oczy. Prawidłową reakcją psa jest natychmiastowe podjęcie pracy węchowej tak zwanym dolnym wiatrem, intensywnie i z dużą podnietą, aż do momentu odnalezienia przedmiotu. Pies podczas tej próby powinien wykazać się pasją do aportowania, radością z zabawy i pewnością w zachowaniu.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać od:

 1. Dariusz Wieciech, (22) 32-17-395 - w sprawach związanych z przedmiotem ogłoszenia;
 2. Piotr Laskus, tel. (2 32-17-560 - w sprawach proceduralnych.

Wykonano w 1 egz.

PL

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej