W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce ruszyła kampania edukacyjna pod nazwą “Palec w kałamarzu

W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce ruszyła kampania edukacyjna pod nazwą “Palec w kałamarzu”, poświęcona twórczości i osobie Aleksandra Fredry, promująca czytelnictwo wśród kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Jej osią są bajki i znane powiedzenia autorstwa pisarza, funkcjonujące w polskiej kulturze do dziś. Dzięki kampanii uczestnicy zajęć, na co dzień wykluczeni z kultury przez fakt przebywania w izolacji, podnoszą swoje kompetencje czytelnicze, przyczyniają się do popularyzacji twórczości Pisarza i jego wkładu w polską kulturę oraz biorą udział w upamiętnieniu jego urodzin.

Realizatorkami i realizatorami projektu są: Piotr Prasuła kustosz Muzeum Literatury w Warszawie, artyści z warszawskiego środowiska artystycznego: Joanna Świerczyńska i Józek Gałązka oraz Małgorzata Brus współpracujący z Fundacją Dom Kultury, aktorka Kinga Kosik-Burzyńska z Klubu Komediowego w Warszawie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Opracowanie i zdjęcia: st.szer. Anna Kobusińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej