Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, odwiedzili Ośrodek Rehabilitacji AMICUS w Warszawie. W ośrodku przebywają podopieczni Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", którym przekazaliśmy piękne poduszki wykonane przez skazanych w ramach programu resocjalizacji.

Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja

Służba Więzienna pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostkach penitencjarnych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując ich do poprawnego w nim funkcjonowania. W tym celu kadra penitencjarna prowadzi różne oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne a jednym z nich był program, w wyniku którego powstały piękne „poduszki zza krat”.

 

Oddziaływania penitencjarne

Funkcjonariusze Służby Więziennej prowadząc oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych, codziennie starają się wpływać na zmianę ich zachowań i kształtować postawy zgodne z normami społecznymi. Konstruują różne programy wspierające proces readaptacji społecznej, a jednym z nich był autorski program z zakresu integracji rodzin „W rodzinie siła”. Głównym celem programu było umocnienie relacji w sferze rodzinnej, przede wszystkim przedstawienie roli rodziny jako podstawowej i najważniejszej wartości w życiu społecznym człowieka, pokazanie roli i miejsca ojca w życiu rodzinnym, a tym samym odbudowa pozytywnego systemu wartości, poczucia sensu i celu życia, wiary w najbliższych i społeczeństwo, usunięcie uczucia osamotnienia i beznadziejności położenia skazanych poprzez kontakt z rodziną, podniesienie jakości kontaktów z rodziną oraz poznanie konstruktywnych metod rozładowywania stresu.

Osadzeni chętnie przystępują do tego typu programów mających na celu pracę na rzecz najmłodszych. Jak sami przyznają jest to dla nich ważne, ponieważ sami są ojcami. Czują się potrzebni, a praca na rzecz najmniejszych daje im poczucie, że robią coś wartościowego, ważnego i przydatnego. Tu nie liczy się doświadczenie w krawiectwie czy rękodzielnictwie, a chęć niesienia pomocy. Poduszki to gest wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających na długotrwałym leczeniu. Każda z nich składa się z ponad 8 000 ręcznie klejonych koralików, które po zakończeniu prac dają efekt 5D!

 

Uśmiech dzieci

Jak podkreślają realizatorzy programu st. szer. Anna Kobusińska i mł. chor. Daniel Kobierski - wychowawcy działu penitencjarnego oraz twórcy tego przedsięwzięcia: „To nie są zwykłe poduszki. Wypełnione są chęcią pomocy i dobrocią. Osadzeni postarali się, by sprostać temu wyzwaniu. Te nieproste wzorki sprawiły, że uśmiechy dzieci były jeszcze większe!”. Jest to przykład działalności, który jasno pokazuje, że troska o innych resocjalizuje.

 

Tekst: kpr. Olga Żebrowska

Zdjęcia: Maria Małecka-Rzodkiewicz - dyrektor Ośrodka Rehabilitacji AMICUS

 

 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej