Już po raz kolejny studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie będą mogli kształcić swoje umiejętności i poszerzać zdobytą wiedzę podczas praktyk zawodowych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

W okresie od 9 do 27 maja studenci III roku studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce będą realizować studenckie praktyki zawodowe.

Grupa 5 praktykantów będzie pełnić służbę z funkcjonariuszami tutejszej jednostki w dziale ochrony i w dziale penitencjarnym. Studenci podczas trwania praktyk będą mieli szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłej pracy. Realizacja praktyk studenckich w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce jest doskonałą formą  zapoznania się bezpośrednio z trudami jak i przywilejami służby. Dostarcza studentom praktycznej i konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w dalszym procesie kształcenia oraz podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Życzymy naszym młodszym kolegom i koleżankom, aby wizyta w naszej jednostce dostarczyła praktycznej i konkretnej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości.

 

Opracowanie i zdjęci: st. szer. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej