Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Po raz kolejny przypomina o tym kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY!"

Na mocy zawartego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w zakresie realizacji kursów reedukacyjnych skierowanych do osób, wobec których prawomocnym wyrokiem sądu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków działających podobnie oraz szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy nagminnie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, 3 stycznia 2023 r. zostało zorganizowane spotkanie on-line ze skazanym, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek. 

Wypowiedź osoby skazanej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz skazanej za spowodowanie wypadku, jest przestrogą dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego i stanowi istotny aspekt zajęć. Założenia opierają się na edukacji i uświadomieniu ludziom konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pod wpływem środków odurzających.

Jako cele szczegółowe kampania określa:

1. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży oraz dorosłych, którzy uczęszczają na zajęcia do Wojewódzkiego Ośrodka ruchu Drogowego;

2. Uświadomienie skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem środków zmieniających świadomość;

3. Kształtowanie postaw i umiejętności przydatnych w bezpiecznym poruszaniu się po drogach;

4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i Policji w społeczeństwie, jako instytucji czynnie działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podczas zajęć zostały omówione m.in.: przyczyny wypadków drogowych, najczęściej lekceważone przepisy ruchu drogowego, konsekwencje ich łamania oraz sytuacja społeczno-prawna sprawców wypadków, z uwzględnieniem tych, którzy spowodowali wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Pamiętaj: piłeś - niejedź; żyj i daj żyć!

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej