16 kwietnia 2024 roku odbyła się wizyta studyjna studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

W związku z zawartym Porozumieniem o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się już kolejna w ramach współpracy wizyta studyjna studentów Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Dla koordynatora tych spotkań, Pani dr Sylwii Wojnarowskiej-Szpucha to już kolejna wizyta w białołęckim areszcie. Natomiast dziś – 16 kwietnia 2024 roku – tutejszą jednostkę wraz ze studentami miała okazję zobaczyć Pani dr Patrycja Bryczek-Wróbel Dyrektor Bezpieczeństwa Instytutu i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Grupie przybliżono zadania Służby Więziennej i przedstawiono zagadnienia związane bezpośrednio z pracą z osobami pozbawionymi wolności oraz sposobami oddziaływań penitencjarnych dla skazanych. Przedstawiono aktualną strukturą organizacyjną oraz specyfikę pracy poszczególnych służb.Znaczącym aspektem podczas tego typu wizyt jest możliwość  przejścia podziemnymi korytarzami, odwiedzenia oddziału mieszkalnego, celi mieszkalnej czy placu spacerowego. Tym razem, dzięki uprzejmości  funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej OISW w Warszawie zaprezentowano studentom sposoby użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Gościom towarzyszył zastępca dyrektora jednostki kpt. Marcin Banaś.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej