W ramach podpisanego porozumienia o współpracy naukowo- dydaktycznej Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zorganizował w dniu 26.04.2022r. wizytę studyjną dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej, zwłaszcza w obszarach, które stanowią wspólną płaszczyznę w pracy organów administracji publicznej i organów bezpieczeństwa.

Już pierwsze kroki studentów na terenie jednostki penitencjarnej były dla nich zaskoczeniem bowiem zostali oni przy wejściu skontrolowani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zweryfikowano także ich dokumenty. Wchodzący goście musieli się rozstać z telefonami komórkowymi, których posiadanie na terenie jednostki jest zabronione. Ze strukturą jednostki jaką jest Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zapoznała gości ppłk  Aneta Maicka- Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce. W ramach wizyty studyjnej studenci uczelni  mogli obejrzeć również część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne, ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego czy pole spacerowe.

Spotkanie było okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Podkreślamy, że takie doświadczenia są cenne zwłaszcza, że wielu z obecnych na spotkaniu studentów w przyszłości podejmie pracę w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, w tym również w Służbie Więziennej.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Wiktor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej