Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce gościł w czwartek, 9 czerwca studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na wizycie studyjnej.

W trakcie spotkania, przybliżono uczestnikom spotkania metody i środki oddziaływań penitencjarnych, a także strukturę oraz zadania aresztu śledczego. Wiedza teoretyczna była wzbogacona również poprzez zajęcia w terenie. Studenci mieli okazję zapoznać się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności, a także poznali poszczególne oddziały mieszkalne. Spotkanie było doskonałą okazją by porozmawiać z przewodnikiem psa i poznać Nariego - czworonożnego funkcjonariusza. Uwzględniając fakt, że studenci szkolą się z zakresu prawa, to w trakcie wizyty uwzględniono także dział czynności procesowych.

Wraz z myślą o przyszłej kadrze, przekazaliśmy dużo informacji o naszej pracy. Nasza służba, chociaż niełatwa, daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę nad osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to, żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami.

Zorganizowane na terenie jednostki zajęcia dają możliwość do skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie nauki z faktycznymi działaniami realizowanymi w polskich jednostkach penitencjarnych. Padało także wiele różnych pytań dotyczących m.in. postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu do służby, wymagań i możliwości rozwoju, jakie zapewnia ta formacja. Żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Mamy więc nadzieję, że wizyta studentów w areszcie pomoże podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi naszej formacji i że z niektórymi osobami spotkamy się "w mundurze".

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej