14 czerwca 2023 roku funkcjonariusze aresztu dołączyli do akcji oddawania krwi przy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie.

14 czerwca do Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, wielu pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce regularnie oddaje krew. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. 

Krew oddajemy regularnie, zarówno podczas ogólnopolskich inicjatyw, m.in. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy „Służymy Pomocą – mamy to we krwi” w święto Służby Więziennej. W Służbie Więziennej jest 7040 honorowych krwiodawców zrzeszonych w 100 klubach Honorowych Dawców Krwi.

W tym roku, 14 czerwca, przy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie pod wodzą z-cy Dyrektora Generalnego płk. Piotra Sękowskiego, przy ul. Wołoskiej 137  funkcjonariusze jednostek penitencjarnych, w tym pełniący służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce  wzięli udział w akcji oddawania krwi. Pamiętajmy, że oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu. Pamiętajmy też, że krew, to bezcenny lek, którego nie można kupić, ani wyprodukować. Nie można go również zastąpić!

kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej