Funkcjonariusze Służby Więziennej mają swoje metody na walkę z przestępczością. Dzięki czujności udaremnili dostarczenie telefonu komórkowego na teren Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce przez osobę udającą się na widzenie z osadzonym.

Profilaktyka

Każda osoba ubiegająca sie o wejście na teren jednostki penitencjarnej poddawana jest kontroli przy pomocy urządzeń technicznych. Podczas kontroli przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu odzieży i obuwia osoby, która przyszła na widzenie, funkcjonariusz aresztu zaobserwował sygnały świadczące o obecności metalu w odzieży mężczyzny. Mężczyzna odmówił poddania się kontroli osobistej. O zaistniałej sytuacji poinformowano funkcjonariuszy Policji. W wyniku przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji kontroli osobistej mężczyzny ubiegającego się o wejście na teren jednostki ujawniono mini telefon komórkowy z kartą SIM.

 

Korzystanie z telefonu przez osadzonych

Osadzeni w czasie pobytu w warunkach izolacji więziennej nie mogą posiadać telefonów komórkowych. Skazani mogą korzystać na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasujących aparatów telefonicznych znajdujących się w oddziale mieszkalnym. Natomiast tymczasowo aresztowani mogą korzystać z takiej możliwości tylko za zgodą organu dysponującego do dyspozycji którego pozostają w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Posiadanie tak z pozoru błahego urządzenia, jakim jest telefon, w warunkach więziennych może być groźną bronią w rękach przestępców. 

 

Szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. Pierwszą linię stanowią tu funkcjonariusze działu ochrony realizujący kontrolę osób przychodzących na widzenia oraz kontrolujący przy pomocy urządzeń technicznych przedmioty dostarczane osadzonym. Aby przeciwdziałać wnikaniu niedozwolonych substancji do więzień wykorzystuje się także psy specjalne oraz nowoczesny sprzęt, jak np. skanery czy laserowe wykrywacze materiałów wybuchowych i narkotyków.

Opisany przypadek to kolejna nieudana próba transferu na teren jednostki penitencjarnej przedmiotu niedozwolonego, do których najczęściej należą środki łączności oraz środki odurzające.

Dzięki profesjonalizmowi oraz rzetelnie wykonywanym obowiązkom służbowym przez funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Wiktor

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej