Pierwszego września podobnie jak we wszystkich szkołach w całej Polsce rozpoczął się również rok szkolny 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego na warszawskiej Białołęce.

Liceum Ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyła ppłk Aneta Maicka oraz mjr Zbigniew Śnieg - zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce, a także Pan Jacek Graszkiewicz - dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponadto, słuchaczy przywitał zastępca kierownika działu ochrony oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Do nauczania w roku szkolnym 2022/23 zakwalifikowało się 74 uczniów, którzy będą kształcić się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz oraz operator procesów introligatorskich. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie – Białołęce uczy się w sumie 131 słuchaczy. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz doświadczoną i zaangażowaną w pracę kadrę pedagogiczną. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych mają do dyspozycji pracownie do zajęć praktycznych. Nauka w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trwa trzy semestry. Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, akredytowanych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych trwa osiem semestrów, a absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Wartość nauczania w procesie readaptacji społecznej

Nauczanie obok zatrudnienia jest jednym z najważniejszych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych. Nauka motywuje do dalszego rozwoju oraz daje większe możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają szansę na znalezienie zatrudnienia i tym samym pozyskania źródła utrzymania, co powinno obniżyć szansę ponownego wejścia w konflikt z prawem. Podjęcie nauki przez skazanych ma walor wychowawczy i terapeutyczny. Dodatkowo niesie ze sobą szereg korzyści: rozwijanie dyscypliny, sumienności, odpowiedzialności oraz zdolności do pracy nad sobą, dodatkowe kwalifikacje (bez wzmianki o zdobyciu ich w więzieniu, z programem tożsamym szkołom na wolności) lepsze samopoczucie i większy dobrostan psychiczny a także podniesienie poziomu samooceny. Osoby z niskim poziomem wykształcenia czy też jego brakiem charakteryzować może autorytarny sposób widzenia świata i takie cechy osobowości, jak sztywność relacji, nieporadność czy poczucie zagrożenia towarzyszące nowym sytuacjom. Cechy te mogą się przełożyć na większą podatność na wpływy innych osób i tym samym sprzyjać dalszemu popełnianiu przestępstw. Uzasadnia to konieczność podjęcia działań zmierzających do zachęcania większej grupy skazanych do uczestnictwa w nauczaniu, nie tylko kursach zawodowych. Wymienione wyżej korzyści dotyczą nie tylko samych skazanych, ale także całego społeczeństwa, którego członkowie wraz ze zmniejszeniem populacji więziennej poczują się bezpieczniej. Szczególnie, że programy edukacyjne od dawna uznawane są za najbardziej obiecujące w oddziaływaniach korekcyjnych pod względem możliwych do uzyskania zmian w zachowaniu uczestników.

Dyrektorzy podczas rozpoczęcia roku szkolnego podkreślili, jak istotne w codziennym życiu jest podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w takim miejscu jakim jest jednostka penitencjarna, gdzie wolny czas można spożytkować na wartościowe czynności m.in. edukację. Wszystkim słuchaczom dyrektorzy pogratulowali zakwalifikowania się do nauczania, życząc przy tym samych dobrych ocen, a przede wszystkim ukończenia nauki. Podczas inauguracji roku szkolnego nie zapomniano o wydarzeniach z dnia 1 września 1939 roku i przypomniano o  przypadającej 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej .

Opracowanie i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Wiktor, kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej