Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Białołęckim Biegu Wolności. To coroczna impreza upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 roku.

Władze Stanu Wojennego internowały w Białołęce ponad 600 opozycjonistów, m.in. Bronisława Komorowskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca, Karola Modzelewskiego, Janusza Onyszkiewicza, Jana Rulewskiego, Tomasza Jastruna i wielu innych. Impreza ma na celu upamiętnienie tamtych wydarzeń.

Na tę okoliczność, już od kilku lat organizowany jest bieg wokół murów Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Trasa przebiega wokół białołęckiej jednostki penitencjarnej i wynosi 13 km (trzy okrążenia po 4,3 km). VIII edycja biegu odbędzie się 11 grudnia 2022 r.

Nie zabraknie palących się koksowników oraz gorącej zupy serwowanej z autentycznej kuchni polowej przez pracowników aresztu.

Celem biegu jest:

  • Upamiętnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w szczególności nt. osób aresztowanych i osadzonych w Białołęce,
  • Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym,
  • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
  • Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy,
  • Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności,
  • Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji,
  • Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
  • Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz podnoszenia sprawności fizycznej.

Warto wiedzieć, że w wydarzeniu może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 500 osób, a warunkiem odbioru pakietu i uczestnictwa zawodnika w biegu będzie własnoręczne podpisanie KARTY ZAWODNIKA przy odbiorze pakietu w Biurze Zawodów. 

Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej ZAPISY NA BBW do dnia 6 grudnia br.!

Zapraszamy do udziału w biegu, a mieszkańców zachęcamy do gorącego dopingowania biegaczy na trasie!

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska
źródło: https://b4sportonline.pl/bialolecki_bieg_wolnosci/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej