W dniu 5 czerwca uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół nr 1 w Otwocku uczyli się obsługi broni palnej pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Misja edukacyjna

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania Służby Więziennej, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Dzięki nowej regulacji możliwe stało się rozpoczęcie kształcenia młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej.

W Służbie Ojczyźnie

Program adresowany jest dla szkół ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Polega on na realizacji szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży. Przebiega bezpiecznie pod okiem funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się m.in. broń i amunicję szkolną pozostającą na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Uczniowie na strzelnicy

5 czerwca uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół nr 1 w Otwocku odbyli szkolenie strzeleckie w ramach programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W Służbie Ojczyźnie”. Część teoretyczna zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące podstaw prawnych związanych z użyciem broni w strukturach Służby Więziennej, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią oraz jej budowę i obsługę. Część praktyczna przeprowadzona została z wykorzystaniem broni i amunicji szkolnej. Szkolący omówili postawy strzeleckie i prawidłowe zgrywanie przyrządów celowniczych. 

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodych ludzi, którzy dopytywali również o możliwość wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Opracowanie: kpr. Katarzyna Wiktor

Zdjęcia: ppor. Adriana Jesiołowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej