31 maja kolejna grupa uczniów przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Program realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. Głównym, celem spotkania było przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, tj. czym jest, jakie są jego rodzaje, funkcje oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie norm prawnych. Powyższe miało uświadomić młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie dla każdego jest trudnym doświadczeniem. Często zdarza się, że podjęte przez młodego człowieka decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Uczniowie poznali również naszego czworonożnego funkcjonariusza – psa specjalnego o imieniu Nari. Jego przewodnik opowiedział uczniom na czym polega ich praca, podkreślił jak ważną rolę odgrywają szkolenia psów w służbie i ich codzienna współpraca.

Dzisiejsze spotkanie z młodzieżą było wspaniałą okazją do podniesienia świadomości prawnej młodzieży w związku z prewencją przestępstw, a także promocją i popularyzacją wiedzy o Służbie Więziennej- jej zadaniach oraz rolą jaką pełni w strukturze bezpieczeństwa państwa.

Miłym akcentem kończącym pobyt w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie było wręczenie Pani Dyrektor certyfikatu udziału szkoły w programie. Pani Dyrektor przekazała również podziękowania dla Służby Więziennej za przeprowadzenie zajęć „W Służbie Prawu”.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej