7 maja 2024 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie –Białołęce rozpoczęły się matury. Egzaminy odbywają się na takich samych zasadach, jak w „szkołach wolnościowych”.

Szkoły działające przy jednostkach penitencjarnych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty i realizują takie same podstawy programowe i programy nauczania, jak szkoły zewnętrzne. Szkoły więzienne umożliwiają edukację na każdym poziomie, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego. Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce kształci w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Tegoroczni słuchacze są pierwszymi absolwentami czteroletniego liceum. W tym roku szkolnym 10 skazanych ukończyło szkołę na poziomie szkoły średniej, a 6 osadzonych podeszło do pisania egzaminu maturalnego.

26 kwietnia słuchacze liceum ogólnokształcącego odebrali świadectwa ukończenia szkoły dla dorosłych. Część z nich przystąpiła do egzaminu maturalnego. Absolwenci przez cztery lata przygotowywali się do egzaminu, który stanowi ukoronowanie czteroletniej, systematycznej pracy w szkole. Słuchacze zdają maturę z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego – na poziomie podstawowym. Skazani podjęli się także zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego, hiszpańskiego, angielskiego, matematyki, geografii oraz fizyki.

Ostatni egzamin zaplanowano na dzień 24 maja – jest to egzamin ustny z języka angielskiego.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej