19 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonariuszami działu penitencjarnego oraz działu ochrony.

 

Zjawisko przestępczości nieletnich to współcześnie jeden z ważniejszych tematów poruszanych przez przedstawicieli prawa, psychologów i pedagogów. Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Wizyta miała charakter profilaktyczny oraz kształtujący świadomość prawną młodych ludzi, którzy przebywają w ośrodkach wychowawczych. W akcji profilaktycznej zaangażowali się wychowawcy działu penitencjarnego, inspektorzy i oddziałowi działu ochrony oraz psychologie ośrodka diagnostycznego. Przeprowadzono z młodzieżą pogadankę, w której skonfrontowali dotychczasową wiedzę młodzieży z realiami więziennego życia.  Ważnym aspektem tej wizyty był fakt, że opiekunem grupy, a dokładniej wychowawcą grupy w  placówce jest funkcjonariusz Służby Więziennej. Umiejętności oraz zakres  wiedzy umundurowanego oddziałowego działu ochrony sprawił, że wizyta w areszcie miała szczególny charakter także dla wychowanków MOWu.  

Wychowankowie ośrodka potwierdzili , że  wizyta w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce  stanowiła dla nich duże przeżycie. Plac spacerowy, cela mieszkalna, przejścia podziemne, oddział mieszkalny – to wystarczyło by poznać warunki odbywania kary pozbawienia wolności.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej