Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych manewrach na terenie jednostek penitencjarnych.

Zakres szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej  obejmuje nie tylko szkolenia wstępne, specjalistyczne czy zawodowe, ale także wszelkiego rodzaju manewry bojowe, dzięki którym  kadra jednostki penitencjarnej stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Szkolenie zawodowe stanowi kontynuację oraz rozszerzenie treści programowych szkolenia wstępnego i służy pogłębieniu wiedzy niezbędnej do należytego wykonywania zadań służbowych w korpusie podoficerów, chorążych i oficerów  oraz umiejętności zawodowych pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji, ale także właściwej współpracy z funkcjonariuszami różnych działów, a w sytuacjach kryzysowych także z innymi służbami mundurowymi. Doskonalenie zasad współdziałania w celu likwidacji zagrożeń jest ważnym czynnikiem kształtującym poczucie bezpieczeństwa oraz odgrywa istotną rolę profilaktyczną.

Tego typu działania wzmacniają oraz ułatwiają w razie potrzeby podejmowanie decyzji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Przy tej okazji sprawdzana jest  również skuteczność procedur prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowywane są różne scenariusze, po to by w sytuacji realnego zagrożenia być przygotowanym na wszystko.

Właśnie taki cel miały przeprowadzone 6 września 2022 r. ćwiczenia, w których obok funkcjonariuszy aresztu wzięli udział reprezentanci Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej  podległej Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie, a także funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom współdziałania funkcjonariuszy w poszczególnych grupach zadaniowych, umiejętności dowodzenia i koordynacji, pozwoliły też sprawdzić te obszary, które wymagają dalszego doskonalenia.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W szeregach SW pełni służbę ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Celem Służby Więziennej jest przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.  Niezależnie, czy jest to dział ochrony, penitencjarny, organizacyjno – prawny, techniki i łączności, kwatermistrzowski, kadry,  finanse czy ewidencja – wszędzie jest możliwość by się rozwijać, szkolić i spełniać. Aby o tym przekonać się – dołącz do Nas!

Zdjęcia: ppłk Aneta Maicka
Opracowania: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej