Kwiecień i maj jest to szczególnie ważne miesiące dla każdego maturzysty.  Coraz więcej osób myśli poważnie nad stabilizacją zawodową i coraz więcej osób wie, że zatrudnienie w Służbie Więziennej zapewnia liczne przywileje, takie jak tzw.: trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień czy staż pracy. Posiadaniu tych informacji sprzyjają spotkania z uczniami ostatnich klas szkół średnich oraz hospitacje studentów uczelni wyższych.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce, a w jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Głównym zadaniem Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności. By to się udało potrzebni są przeszkoleni, odpowiedzialni ludzie - szczególnie w dziale ochrony, na których spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo w jednostce przez całą dobę. Zapewnienie ciągłości służby to obowiązek każdej formacji mundurowej tym bardziej Służby Więziennej.

Dlatego też regularnie prowadzony jest nabór, dzięki któremu Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce wzmacnia swoje szeregi nowymi funkcjonariuszami.

Jednym z powodów i walorów może być konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 marca br. wzrosło o 589 zł brutto (z nagrodą roczną 638 zł). Na tę kwotę składa się: 412 zł wzrostu uposażenia zasadniczego, 79 zł średniego skutku wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, oraz 98 zł mechanizmu wyrównującego wynikającego z ustawy okołobudżetowej na rok 2023.

Duża jednostka penitencjarna to również mnogość zróżnicowanych etatów i wykwalifikowany personel. Potrzeby jednostki penitencjarnej sprawiają, że za więziennym murem niezbędny jest funkcjonariusz, który doprowadza i nadzoruje osadzonego, ale także osoby które rozpatrują skargi, rozliczają wpływy i listy płac, prowadzą ewidencję osadzonych czy pilnują by samochód, którym przemieszczają się funkcjonariusze był sprawny. Dlatego też nabór do pracy w naszej jednostce prowadzimy na różne stanowiska - od strażnika działu ochrony po kadrowca czy psychologa.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do rekrutacji?

 • Podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniona ankieta personalna,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i świadectwa pracy,
 • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • ankieta o ustaleniu źródła informacji o rekrutacji.

Gdy pozytywnie zostaną rozpatrzone dokumenty, następny etap to ...

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
 • test sprawności fizycznej kandydata,
 • komisja lekarska

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa, nr tel. (+48) 451 – 056 – 420; (22) 321-76-12; (22) 321-75 - 16;
 2. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. (+48) 695 – 886 – 606; (22) 640 – 82 -73, (22) 640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.

oraz innych podległych jednostkach OISW Warszawa.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej