Pierwsze dni maja są doskonałym czasem, by pamiętając o tradycjach i tożsamości narodowej wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski.

Święto Narodowe 3 Maja ma dla Polaków niezwykle ważne znaczenie, ponieważ właśnie w tym dniu podpisana została pierwsza polska konstytucja. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa i z tego też powodu była nie lada ewenementem. Dokument ten miał ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszych reform, które zaszły w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Autorem Konstytucji 3 maja, która została uchwalona przez Sejm i podpisana przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Warszawskiego, był m.in. sam król. Za tekst ustawy byli odpowiedzialni również Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic oraz Adam Stanisław Krasiński. Dokument został zatwierdzony po siedmiogodzinnych obradach przez Sejm Wielki zwany też Sejmem Czteroletnim.

Każdy z nas – obywateli Rzeczpospolitej Polskiej - powinien wiedzieć, że najważniejszymi postanowieniami Konstytucji 3 Maja są:

- wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;

- ograniczenie przywilejów szlachty zagrodowej;

- potwierdzenie przywilejów mieszczańskich nadanych w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, zgodnie z którym mieszkanie mieli zagwarantowane prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadani majątków ziemskim, zajmowania stanowisk oficerskim i stanowisk w administracji publicznej, a także zawierania głosów w sprawach dotyczących miast;

-zniesienie liberum veto, konfederacji;

-powołanie Rzeczpospolitej Polskiej na miejsce Rzeczpospolitej Obojga Narodów;

-zastąpienie wolnej elekcji władzą dziedziczną;

-ustanowienie katolicyzmu religią panującą przy jednoczesnym zapewnieniu wolności wyznania.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było dla Polaków niezwykle ważne, więc na pamiątkę tego wydarzenia świętowano. W czasach zaborów było to jednak zabronione. Dopiero w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, 3 maja oficjalnie ustanowiono świętem narodowym.

Niestety nie na długo, gdyż podczas II wojny światowej święto narodowej 3 maja zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa ponownie zezwoliła na huczne obchody, a 6 kwietnia 1990 roku dzień 3 maja ponownie ustanowiono świętem narodowym.

W związku ze świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja za pomocą lokalnego radiowęzła przygotowano również tematyczne audycje dla osadzonych z białołęckiej jednostki penitencjarnej, a oddziały mieszkalne zostały przyozdobione gazetkami ściennymi o charakterze patriotycznym.

Dla każdego funkcjonariusza Służby Więziennej, 1 maja ustanowiony Międzynarodowym Świętem Pracy, 2 maja jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uchwalenie Konstytucji 3 maja obchodzone właśnie w tym dniu jest znakiem obywatelskiej wspólnoty, a jednocześnie przełomowymi wydarzeniami w historii państwa Polskiego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia:  kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej