13 czerwca 2022 r.  w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z funkcjonariuszami działu penitencjarnego oraz działu ochrony.  

Zjawisko przestępczości nieletnich to współcześnie jeden z ważniejszych tematów poruszanych przez przedstawicieli prawa, psychologów i pedagogów. Badania pokazują znaczny przyrost czynów zabronionych z udziałem młodzieży. Jak skutecznie pomóc młodym ludziom, którzy dopuścili się czynów karalnych, aby w przyszłości nie powrócili na drogę demoralizacji i przestępstwa?

Wizyta miała charakter profilaktyczny oraz kształtujący świadomość prawną młodych ludzi, którzy przebywają w ośrodkach wychowawczych. Czas spędzony w jednostce penitencjarnej przez wychowanków ośrodka, przyczynił się do wzmocnienia procesu wychowawczo profilaktycznego, ukazując negatywne skutki nieprzestrzegania porządku prawnego.

Wychowawca działu penitencjarnego przeprowadził z młodzieżą pogadankę, w której skonfrontowali oni dotychczasową wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej, konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem norm społecznych, poznalli również prawdziwe realia więziennego życia. Podopieczni ośrodka obejrzeli film „Więzienie stracony czas” wzbudzający wiele emocji. "Wiezienie stracony czas" to projekt, który powstał we współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie i Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Skierowany jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rodziców dzieci odbywających naukę na każdym etapie edukacyjnym.

Na zakończenie spotkania padało wiele pytań, a wychowankowie ośrodka potwierdzili, że wizyta w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce stanowiła dla nich duże przeżycie.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej