We wrześniu 2023 roku odbyły się kolejne dwie wizyty zagranicznych delegacji w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce jako jedna z największych jednostek penitencjarnych w kraju oraz w Europie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zagranicznych delegacji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a  także wymiaru sprawiedliwości. W tego typu wizytach wrażenie robi także pojemność tutejszej jednostki, kwestie ochronne, jak również topografia jednostki.

13 września 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce gościli przedstawiciele Akademii Państwowej Służby Ukrainy oraz przedstawicieli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.Wizyta odbyła się w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Akademią Wymiaru Sprawiedliwości a Akademią Państwowej Służby Więziennej z siedzibą w Czernichowie na Ukrainie.

Następnie 15 września 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce gościliśmy delegację wymiaru sprawiedliwości z Hiszpanii realizowaną w ramach programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (ETJN).

Zastępcy Dyrektora białołęckiej jednostki penitencjarnej powitali delegacje i w asyście zastępcy kierownika działu ochrony oraz zastępcy dowódcy zmiany grupa udała się na teren ścisły aresztu. Goście odwiedzili m.in. oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny, celę mieszkalną, celę zabezpieczającą oraz strzelnicę kontenerową na terenie GISW podległej OISW w Warszawie. Wizyta gości z Ukrainy oraz Hiszpanii była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących systemów penitencjarnych w obu tych krajach.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej