W dniu 16 listopada 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce przeprowadzili wykład na Wojskowej Akademii Technicznej.

Na zaproszenie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce przeprowadzili wykład na temat „Funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych w strukturze bezpieczeństwa państwa”.

Służba Więzienna codziennie oprócz resocjalizacji osób pozbawionych wolności realizuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń naukowych kadry funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce pozwala rozwijać posiadany potencjał oraz pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki bezpieczeństwa narodowego także wśród studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Wraz z myślą o przyszłej kadrze, nadmieniono, że nasza służba, chociaż niełatwa, daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę nad osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną.

Przedstawiono słuchaczom prowadzone oddziaływania penitencjarne, a także przybliżono formy zatrudnienia skazanych zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Spotkanie było okazją by omówić kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Podkreślamy, że takie doświadczenia są cenne zwłaszcza, że wielu z obecnych na spotkaniu studentów w przyszłości podejmie pracę w instytucjach związanych z bezpieczeństwem publicznym, wymiarem sprawiedliwości, w tym również w Służbie Więziennej.

Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska, Natalia Skoczyńska-Misiak (WAT)

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej